W kursie bedą umieszczane różne materiały pomagające w powtórzeniu, utrwaleniu i uporządkowaniu wiadomoći w celu przygotowania się do egzaminu maturalnego z języka polskiego.