1 PK
06.10.2018 r. SOBOTA 1 08:00 - 08:45 Język angielski zawodowy - Magdalena Cała 1/20
2 08:45 - 09:30 Język angielski zawodowy - Magdalena Cała 2/20
3 09:30 - 10:15 Język angielski zawodowy - Magdalena Cała 3/20
4 10:25 - 11:10 Język angielski zawodowy - Magdalena Cała 4/20
5 11:10 - 11:55 Język angielski zawodowy - Magdalena Cała 5/20
6 11:55 - 12:40 Komunikacja interpersonalna - Ryszard Imiela 1/15
7 12:50 - 13:35 Komunikacja interpersonalna - Ryszard Imiela 2/15
8 13:35 - 14:20 Komunikacja interpersonalna - Ryszard Imiela 3/15
9 14:20 - 15:05 Komunikacja interpersonalna - Ryszard Imiela 4/15
07.10.2018 r. NIEDZIELA 1 08:00 - 08:45 BHP - Katarzyna Szawczak 1/20
2 08:45 - 09:30 BHP - Katarzyna Szawczak 2/20
3 09:30 - 10:15 BHP - Katarzyna Szawczak 3/20
4 10:25 - 11:10 BHP - Katarzyna Szawczak 4/20
5 11:10 - 11:55 BHP - Katarzyna Szawczak 5/20
6 11:55 - 12:40 Podstawy przedsiębiorczości - Katarzyna Szawczak 1/10
7 12:50 - 13:35 Podstawy przedsiębiorczości - Katarzyna Szawczak 2/10
8 13:35 - 14:20 Podstawy przedsiębiorczości - Katarzyna Szawczak 3/10
9 14:20 - 15:05 Podstawy przedsiębiorczości - Katarzyna Szawczak 4/10
10 15:15 - 16:00 Podstawy przedsiębiorczości - Katarzyna Szawczak 5/10
19.10.2018 r. PIĄTEK 1 15:05 - 15:50 Podstawy przedsiębiorczości - Katarzyna Szawczak 6/10
2 15:50 - 16:35 Podstawy przedsiębiorczości - Katarzyna Szawczak 7/10
3 16:35 - 17:20 Podstawy przedsiębiorczości - Katarzyna Szawczak 8/10
4 17:30 - 18:15 Podstawy przedsiębiorczości - Katarzyna Szawczak 9/10
5 18:15 - 19:00 Podstawy przedsiębiorczości - Katarzyna Szawczak 10/10 EGZAMIN
6 19:00 - 19:45    
20.10.2018 r. SOBOTA 1 08:00 - 08:45 Język angielski zawodowy - Magdalena Cała 6/20
2 08:45 - 09:30 Język angielski zawodowy - Magdalena Cała 7/20
3 09:30 - 10:15 Język angielski zawodowy - Magdalena Cała 8/20
4 10:25 - 11:10 Język angielski zawodowy - Magdalena Cała 9/20
5 11:10 - 11:55 Język angielski zawodowy - Magdalena Cała 10/20
6 11:55 - 12:40 Komunikacja interpersonalna - Ryszard Imiela 5/15
7 12:50 - 13:35 Komunikacja interpersonalna - Ryszard Imiela 6/15
8 13:35 - 14:20 Komunikacja interpersonalna - Ryszard Imiela 7/15
9 14:20 - 15:05 Komunikacja interpersonalna - Ryszard Imiela 8/15
21.10.2018 r. NIEDZIELA 1 08:00 - 08:45 BHP - Katarzyna Szawczak 6/20
2 08:45 - 09:30 BHP - Katarzyna Szawczak 7/20
3 09:30 - 10:15 BHP - Katarzyna Szawczak 8/20
4 10:25 - 11:10 BHP - Katarzyna Szawczak 9/20
5 11:10 - 11:55 BHP - Katarzyna Szawczak 10/20
6 11:55 - 12:40 PDG - Katarzyna Szawczak 1/20
7 12:50 - 13:35 PDG - Katarzyna Szawczak 2/20
8 13:35 - 14:20 PDG - Katarzyna Szawczak 3/20
9 14:20 - 15:05 PDG - Katarzyna Szawczak 4/20
10 15:15 - 16:00 PDG - Katarzyna Szawczak 5/20
16.11.2018 r. PIĄTEK 1 15:05 - 15:50 BHP - Katarzyna Szawczak 11/20
2 15:50 - 16:35 BHP - Katarzyna Szawczak 12/20
3 16:35 - 17:20 BHP - Katarzyna Szawczak 13/20
4 17:30 - 18:15 BHP - Katarzyna Szawczak 14/20
5 18:15 - 19:00 BHP - Katarzyna Szawczak 15/20
6 19:00 - 19:45    
17.11.2018 r. SOBOTA 1 08:00 - 08:45 Język angielski zawodowy - Magdalena Cała 11/20
2 08:45 - 09:30 Język angielski zawodowy - Magdalena Cała 12/20
3 09:30 - 10:15 Język angielski zawodowy - Magdalena Cała 13/20
4 10:25 - 11:10 Język angielski zawodowy - Magdalena Cała 14/20
5 11:10 - 11:55 Język angielski zawodowy - Magdalena Cała 15/20
6 11:55 - 12:40 Komunikacja interpersonalna - Ryszard Imiela 9/15
7 12:50 - 13:35 Komunikacja interpersonalna - Ryszard Imiela 10/15
8 13:35 - 14:20 Komunikacja interpersonalna - Ryszard Imiela 11/15
9 14:20 - 15:05 Komunikacja interpersonalna - Ryszard Imiela 12/15
18.11.2018 r. NIEDZIELA 1 08:00 - 08:45 BHP - Katarzyna Szawczak 16/20
2 08:45 - 09:30 BHP - Katarzyna Szawczak 17/20
3 09:30 - 10:15 BHP - Katarzyna Szawczak 18/20
4 10:25 - 11:10 BHP - Katarzyna Szawczak 19/20
5 11:10 - 11:55 BHP - Katarzyna Szawczak 20/20 EGZAMIN
6 11:55 - 12:40 PDG - Katarzyna Szawczak 6/20
7 12:50 - 13:35 PDG - Katarzyna Szawczak 7/20
8 13:35 - 14:20 PDG - Katarzyna Szawczak 8/20
9 14:20 - 15:05 PDG - Katarzyna Szawczak 9/20
23.11.2018 r. PIĄTEK 1 15:05 - 15:50 PDG - Katarzyna Szawczak 10/20
2 15:50 - 16:35 PDG - Katarzyna Szawczak 11/20
3 16:35 - 17:20 PDG - Katarzyna Szawczak 12/20
4 17:30 - 18:15 PDG - Katarzyna Szawczak 13/20
5 18:15 - 19:00 PDG - Katarzyna Szawczak 14/20
6 19:00 - 19:45 PDG - Katarzyna Szawczak 15/20
24.11.2018 r. SOBOTA 1 08:00 - 08:45 PDG - Katarzyna Szawczak 16/20
2 08:45 - 09:30 PDG - Katarzyna Szawczak 17/20
3 09:30 - 10:15 PDG - Katarzyna Szawczak 18/20
4 10:25 - 11:10 PDG - Katarzyna Szawczak 19/20
5 11:10 - 11:55 PDG - Katarzyna Szawczak 20/20 EGZAMIN
6 11:55 - 12:40  
7 12:50 - 13:35  
8 13:35 - 14:20  
9 14:20 - 15:05    
25.11.2018 r NIEDZIELA 1 08:00 - 08:45    
2 08:45 - 09:30  
3 09:30 - 10:15  
4 10:25 - 11:10  
5 11:10 - 11:55  
6 11:55 - 12:40  
7 12:50 - 13:35  
8 13:35 - 14:20  
9 14:20 - 15:05    
07.12.2018 r. PIĄTEK 1 15:05 - 15:50 Komunikacja interpersonalna - Ryszard Imiela 13/15
2 15:50 - 16:35 Komunikacja interpersonalna - Ryszard Imiela 14/15
3 16:35 - 17:20 Komunikacja interpersonalna - Ryszard Imiela 15/15 EGZAMIN
4 17:30 - 18:15  
5 18:15 - 19:00  
6 19:00 - 19:45    
08.12.2018 r. SOBOTA 1 08:00 - 08:45 Język angielski zawodowy - Magdalena Cała 16/20
2 08:45 - 09:30 Język angielski zawodowy - Magdalena Cała 17/20
3 09:30 - 10:15 Język angielski zawodowy - Magdalena Cała 18/20
4 10:25 - 11:10 Język angielski zawodowy - Magdalena Cała 19/20
5 11:10 - 11:55 Język angielski zawodowy - Magdalena Cała 20/20 EGZAMIN
6 11:55 - 12:40  
7 12:50 - 13:35  
8 13:35 - 14:20  
9 14:20 - 15:05    
09.12.2018 r. NIEDZIELA 1 08:00 - 08:45    
2 08:45 - 09:30    
3 09:30 - 10:15    
4 10:25 - 11:10    
5 11:10 - 11:55    
6 11:55 - 12:40    
7 12:50 - 13:35    
8 13:35 - 14:20    
9 14:20 - 15:05    
14.12.2018 r. PIĄTEK 1 15:05 - 15:50    
2 15:50 - 16:35    
3 16:35 - 17:20    
4 17:30 - 18:15    
5 18:15 - 19:00    
6 19:00 - 19:45    
15.12.2018 r. SOBOTA 1 08:00 - 08:45    
2 08:45 - 09:30    
3 09:30 - 10:15    
4 10:25 - 11:10    
5 11:10 - 11:55    
6 11:55 - 12:40    
7 12:50 - 13:35    
8 13:35 - 14:20    
9 14:20 - 15:05    
10 15:15 - 16:00    
16.12.2018 r. NIEDZIELA 1 08:00 - 08:45    
2 08:45 - 09:30    
3 09:30 - 10:15    
4 10:25 - 11:10    
5 11:10 - 11:55    
6 11:55 - 12:40    
7 12:50 - 13:35    
8 13:35 - 14:20    
9 14:20 - 15:05