Uczniowie

Kinga Marchlewska IIa Zofia Górska IIa Ewa Kubalewska IIa
Bartosz Kozieł IIa Julia Szymeczko IIa Julia Milewska IIIe
Mateusz Siemieniecki IIa Jakub Kruk IIa Dominik Rajewski IIIe
Maciej Borowski IIIe

Nauczyciele

mgr Katarzyna Komakowska dyrektor Zespołu Szkół w Chełmży
mgr Krystyna Soliwodzka zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Chełmży,
lider przedmiotów zawodowych
mgr Irena Szydłowska szkolny koordynator projektu
mgr Monika Danielska opiekun
mgr Magdalena Cała opiekun
mgr Agnieszka Nowacka opiekun
mgr Lucyna Słowińska opiekun
mgr Katarzyna Szawczak opiekun
mgr Agnieszka Piórkowska opiekun
mgr Jerzy Gołembiewski opiekun
mgr Sławomir Kłosiński opiekun
mgr Przemysław Piórkowski opiekun

Autor: Przemysław Piórkowski. Zespół Szkół w Chełmży ©. All rights reserved ®