8.00-9.30

10.00-11.30

12.00-13.30

poniedziałek

Krzysztof Bogalecki - 204 Wirginia Leszczyńska - 214 

Magdalena Cała - 210        Monika Danielska  - 204

Magdalena Cała - 210            Sebastian Marszałowski - 301

wtorek

Elżbieta Piątkowska - 214

Emilia Laskowska - 210    Krystyna Soliwodzka - 204

Justyna Homann - 212

środa

Ewa Kwapisz - 204           Alicja Górna - 214

Ewa Kwapisz (od 9.30 dla absolwentów) - 204            Danuta Sadowska - 210 Przemysław Piórkowski - 214

Sławomir Kłosiński - sala gimn.

czwartek

Lucyna Słowińska - 210

Wollert Laura - 204   Katarzyna Szawczak - 214

Agnieszka Piórkowska – 210

Ryszard Imiela - 214

piątek

Marek Swinarski - 204   

 

Kuik Krystyna - 204