Potrafimy ratować życie!
Dodane przez admin dnia Maja 23 2016 12:24:53
autor: Lucyna Słowińska

Uczniowie naszej szkoły po długiej przerwie wzięli udział w XXIV Ogólnopolskich Mistrzostwach Drużyn Medyczno – Sanitarnych. Pod opieką pani Lucyny Słowińskiej reprezentowali nas: Julia Szymeczko – kapitan drużyny, Maciej Bogalecki, Bartosz Kozieł i Adrian Lewandowski. Organizatorem Mistrzostw był Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.
Treść rozszerzona
Etap rejonowy Mistrzostw przebiegał zgodnie z przyjętym regulaminem i obejmował test pisemny oraz test praktyczny. Na teście praktycznym przygotowane były 4 stacje wypadkowe (symulowane wypadki) i jedna stacja sprawdzian PPŻ (resuscytacja krążeniowo-oddechowa).
Dzięki gościnności Powiatowej Straży Pożarnej w Chełmnie oraz ogromnemu zaangażowaniu wszystkich wolontariuszy PCK, a także profesjonalnemu przygotowaniu pozorantów i sędziów Mistrzostwa przebiegały sprawnie w miłej i przyjaznej atmosferze.