eTwinning...
Dodane przez admin dnia Październik 22 2015 11:06:30
autor: Irena Szydłowska

W dniach 8-12.10.2015 r. w Warszawie odbyły się warsztaty doskonalenia zawodowego oraz seminarium międzynarodowe w zakresie tematyki związanej z eTwinning. Podczas spotkania uczestnicy mogli rozwijać swoje umiejętności w zakresie współpracy europejskiej wykorzystującej technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Warsztaty zgromadziły nauczycieli z 25 krajów krajów europejskich, którzy mieli okazję poznać się, wymienić doświadczeniami i stworzyć własny projekt eTwinning.
Treść rozszerzona
eTwinning- europejska współpraca szkół

eTwinning to europejska współpraca szkół i przedszkoli za pośrednictwem mediów elektronicznych. Program został zainaugurowany w 2005 roku jako główna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2014 roku jest ściśle związany z Erasmus+, programem Unii Europejskiej wspierającym edukację, szkolenia oraz inicjatywy młodzieżowe i sportowe.
W programie uczestniczą wszystkie kraje UE oraz Turcja, Macedonia, Islandia i Norwegia.
W 2013 roku eTwinning powiększył się w ramach programu eTwinning Plus o: Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę oraz Tunezję, a w roku 2015 dołączyły Albania, Bośnia
i Hercegowina, Lichtenstein I Serbia.
Portal eTwinning (etwinning.net) jest głównym miejscem spotkań oraz platformą pracy. Jest dostępny w 27 językach. Portal oferuje narzędzia internetowe umożliwiające nauczycielom znalezienie partnerów do współpracy, zakładanie projektów, dzielenie się pomysłami, wymienianie się najlepszymi praktykami oraz rozpoczęcie współpracy z wykorzystaniem różnych, specjalnie dopasowanych do potrzeb narzędzi, dostępnych w eTwinningu.
W Polsce program koordynowany jest przez Krajowe Biuro eTwinning, które działa w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej również rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.